Nanopartiküller

Nanoteknoloji ve Gıda Endüstrisi

Nanoteknoloji ve Gıda Endüstrisi

 

Resim alıntısı: http://protivkart.org/uploads/posts/2016-08/1472602468_ntp.jpg

Günümüzde nanoteknoloji, doğada bulunan maddelerden farklı olarak biyolojik moleküllerin özelliklerini kısmen veya tamamen değiştirebildiğinden, gıda sanayiisinde önemli bir potansiyele sahiptir. Araştırmacılar yalnızca gıda tadını değil, aynı zamanda gıda güvenliği, besin dağıtımı gibi konuları etkileyecek olan nanomalzemeler üstünde çalışmaktadırlar. Yiyeceklerin yetiştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi veya paketlenmesi sırasında nanoparçacıklar ve nanoteknoloji teknikleri kullanıldığında, gıda “nano-gıda” olarak adlandırılabilir. Özellikle üçüncü dünya ülkelerinde yüksek kaliteli besin maddeleri ve içme suyuna ulaşmadaki bazı zorluklar nedeniyle nanoteknoloji gıda endüstrisindeki önemli olarak düşünülmektedir.

Tarımdan gıdaların paketlenmesine kadar nanoteknoloji uygulamalarına bazı örnekler aşağıda listelenmiştir.

Tarım Alanında

●Pestisit, gübre ve diğer tarımsal kimyaları daha etkili bir şekilde vermek için nanokapsüller

●Büyüme hormonlarının kontrollü olarak verilmesi

●Zemin koşullarını ve ekin büyümesini kontrol etmek için nanosensörler

●Hayvanların ve bitki patojenlerinin tespiti için nanosensörler

●Aşıları aktarmak için nanokapsüller

●Bitkilere DNA modifikasyonları uygulamada (Targeted Genetic Engineering)

 

 

 

Gıda işleme

●Standart bileşenlerde nutrasötiklerin biyolojik uygunluğunu arttıran nanokapsüller

●Nanokapsüllü aroma arttırıcılar

●Jelleşme ve viskozleştirici ajanlar olarak kullanılan nanotüpler ve nanoparçacıklar

●Gıdanın zararlı kimyasallarını veya patojenleri çıkarmada kullanılan nanoparçacıklar

●Besin maddelerinin daha iyi bulunması ve dağılması için kullanılan nanoemülsiyonlar ve partiküller

Gıda Paketlemesi

●Kimyasal maddeleri ve gıda kaynaklı patojenler gösteren antikorları tutturmak floresan nanopartiküller

●Sıcaklık, nem ve zamanı kontrol etmek için biyolojik olarak parçalanabilen nanosensörler

●Oksijeni absorbe eden ve bozulmayı önleyen bariyer materyalleri olarak nanokiller ve nanofilmler

●Etilen tespiti için elektrokimyasal nanosensörler

●Antimikrobiyal ve antifungal yüzey elde etmek için gümüş, magnezyum ve çinko gibi anti bakteriyel nanoparçacıklar

●Daha hafif, daha güçlü ve ısıya dayanıklı ambalaj filmleri elde etmek için silikat nanopartiküller

Gıda Takviyeleri

●İlaç taşıyıcı olarak selüloz nanokristal kompozitler

●Gıdanın rengini ya da tadını değiştirmeden besin maddelerini hücrelere daha verimli bir şekilde taşımak nanochoclates

Daha fazla bilgi için:

Qasim Chaudhry, Laurence Castle, Food applications of nanotechnologies: An overview of opportunities and challenges for developing countries, Trends in Food Science & Technology, Volume 22, Issue 11, 2011, Pages 595-603.

Kaynak: Linke tıklayınız….

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir