Mikropartiküller, Nanopartiküller

Metal Oksit Nanopartiküller

Metal Oksit Nanopartiküllerin ÖZELLİKLERİ: Oksit materyalleri üzerine mevcut bilgiler, fiziksel-kimyasal özelliklerinin çoğunun akut bir boyut bağımlılığı sergilediğini teyit etmeyi sağlar. Kimyada özel önemi olan fiziksel-kimyasal özellikler çoğunlukla oksitlerin sensörler, seramikler, emiciler ve / veya katalizörler olarak sanayide kullanımı ile ilgilidir.

 

Bu alanlardaki bir takım yeni uygulamalar, optik, (elektronik ve / veya iyonik) nakliye, mekanik ve tabii ki yüzey / kimyasal (redoks, asit / baz) özelliklerinin Metal Oksit Nanopartiküllerinin boyut bağımlılığına dayanır. Oksit kimyasında etkilerin boyutları, yapısal / elektronik kuantum boyutu ve boyut kusuru ya da stokiyometri olmayan etkiler olmak üzere iki birbiriyle ilişkili yüze sahip olduklarını vurgulamalıyız. Bu nedenle,

 

Metal Oksit Nanopartiküllerin Dünyası

Metal Oksit Nanoparçacıklar , kimya, fizik ve malzeme biliminin birçok alanında çok önemli bir rol oynamaktadır. Metal elementler çok çeşitli oksit bileşikleri oluşturabilirler. Bunlar, metalik, yarıiletken veya izolatör karakteri gösterebilen elektronik bir yapıya sahip çok sayıda yapısal geometriyi benimser. Teknolojik uygulamalarda, metal oksit nanoparçacıkları  , mikroelektronik devrelerin, sensörlerin, piezoelektrik cihazların, yakıt hücrelerinin, yüzeylerin paslanmaya karşı pasifleştirilmesi için kaplamaların ve katalizörlerin imalatında kullanılır. Gelişmekte olan nanoteknoloji alanındaki amaç, yığın halinde veya tek parçacık türlerine göre özel özelliklere sahip nanoyapılar veya nano diziler yapmaktır.

 

Metal Oksit Nanopartikülleri sınırlı boyutları ve köşe veya kenar yüzey alanlarının yüksek yoğunluğundan dolayı eşsiz fiziksel ve kimyasal özellikleri sergileyebilir. Parçacık boyutunun, herhangi bir materyaldeki temel özelliklerin üç önemli grubunu etkilemesi beklenmektedir. Birincisi, kafes simetri ve hücre parametrelerinin yapısal özelliklerini içerir.

 

Dökme oksitler genellikle iyi tanımlanmış kristal yapılar ile sağlam ve istikrarlı sistemlerdir. Bununla birlikte, yüzey serbest enerjisinin ve stresin azalan parçacık boyutuyla artan önemi göz önüne alınmalıdır: Termodinamik stabilitenin boyutla ilişkili değişiklikleri, hücre parametrelerinin ve / veya yapısal dönüşümlerin modifikasyonunu indükleyebilir ve aşırı durumlarda, Metal Oksit Nanopartikülleri, etkileşimler nedeniyle kaybolabilir çevresindeki çevre ve yüksek bir yüzey serbest enerjisi ile.Metal Oksit Nanopartikülleri

Metal Oksit Nanopartikülleri Parçacık boyutu azaldığında, yüzey ve ara yüzey atomlarının artan sayısı stres / gerinim ve eşlik eden yapısal bozulmalara neden olur. Bu “intrinsik” suşun ötesinde, belirli bir sentez yöntemiyle ilişkili “dışsal” suş da olabilir, bu tavlama veya kalsinasyonlarla kısmen rahatlatılabilir.

 

Ayrıca, stokiyometri olmayan yaygın bir fenomendir. Öte yandan, Metal Oksit Nanopartiküllerin desteklendiği alt tabaka ile olan etkileşimler durumu zorlaştırabilir ve oksitlerin yığın hali için görülmeyen yapısal bozulmaları veya fazları indükleyebilir.

Firmamız ve yeteneklerimiz hakkında daha fazla bilgi için sizi Metal Oksit Nanopartiküller ile aramaya davet ediyoruz.

Nanomalzemeler satın almak veya Metal Oksit Nanopartikülleri tartışmak istiyorsanız.

Şirketimiz ve yeteneklerimiz hakkında Nano bileşik ile bilgi almak için www.nanokar.com

Nanomalzemeler satın almak veya Alaşım Nanopartiküllerini tartışmak isterseniz, info@nanokar.com

adresinden bize mail atabilirsiniz.

 

Kaynak: Linke tıklayınız….

 

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir