Mikropartiküller

Kimyasal Hammadde ihtiyaçlarınız

Kimyasallar günümüzün değişmez mamülleridir. Kullandığımız her alan veya eşyanın kimyası bulunmaktadır. Aşağıda çokça kullanılan kimyasallar ve hammaddeleri bulabilir, ihtiyaç anında tedarik için iletişime geçebilirsiniz.

 

ALKALİLER

» Ağır Soda

» Boncuk Kostik

» Hafif Soda

» Hidrojen Peroksit

» Likit Kostik

» Payet Kostik

» Potasyum Hidroksit (KOH)

» Sodyum Bi Karbonat

» Sodyum Bi Sülfat

» Sodyum Karbonat

» Sodyum Hidro Sülfit

 

AMİNLER

» Di Etanol Amin (DEA)

» Di Etilen Tri Amin(DETA)

» Mono Etanol Amin (MEA)

» Tri Etanol Amin (TEA)

 

GLİKOLLER & GLİKOL ETERLER

» Butil Glikol

» Butil Glikol Asetat

» Butil Di Glikol

» Butil Di Glikol Asetat

» Di Etilen Glikol

» Di Propilen Glikol

» Mono Etilen Glikol

» Mono Propilen Glikol

» Propilen Glikol Metil Eter (PM)

» Propilen Glikol Metil Eter Asetat (PMA)

» Polietilen Glikol 300

» Polietilen Glikol 400

» Polietilen Glikol 600

 

PİGMENTLER

» Titan Dioksit Anatas

» Titan Dioksit Rutil

 

TUZLAR

» Kalsiyum Klorür

» Sodyum Asetat

» Sodyum Glukonat

» Sodyum Tripoli Fosfat

» Üre

 

TİNERLER

» Toluene / Endüstriyel Tiner

» Xylene / Fırın Tiner

» White Spirit / Sentetik Tiner

» Hexane / Fren Balata Solüsyonu

» Solvent Naphtha / Fırın Tiner SN

» Solvesso 100 / Fırın Tiner S 100

» Solvesso 150 / Fırın Tiner S 150

» lsoparH

» Kokusuz Tiner D-30

» Kokusuz Tiner D-40

» Kokusuz Tiner D-60

» KokusuzTiner D-80

» Selülozik Tiner

 

PLASTİFİYANLAR

» DOP Yağı

» D.O.T.P.

» D.I.N.P.

 

YAĞLAR

» D-Limonene

» Gliserin

» Hint Yağı

» Katı Parafin

» Likit Parafin

» Soya Yağı

 

 

ALKOLLER

» Metanol

» Etil Alkol %96 Denature

» Etil Alkol %99 Sentetik

» 2 Etil Hegzanol

» İzopropil Alkol

» İzobutanol

» N Butanol

» N Propanol

» Benzil Alkol

 

 

 

ASİTLER

» Adipik Asit

» Akrilik Asit

» Asetik Asit

» Askorbik Asit

» Benzoik Asit

» Formik Asit

» Fosforik Asit

» Hidroflorik Asit (HFZ)

» Hidroklorik Asit(HCL)

» Kromik Asit

» Maleik Asit Anhidrit

» Nitrik Asit

» Sitrik Asit Anhidrat

» Sitrik Asit Monohidrat

» Stearik Asit

» Sülfürik Asit

» Oleik Asit

 

KETONLAR

» Aseton

» Metil Etil Keton (MEK)

» Metil İzo Butil Keton (MIBK)

» Siglo Hegzanon

KLORLU SOLVENTLER

» Metilen Klorid

» Perkloretilen

» Trikloretilen

MONOMERLER

» Sitren Monomer

» Vinil Asetat Monomer (VAM)

 

ESTERLER

» Etil Asetat

» İzo Butil Asetat

» İzopropil Asetat

» Butil Asetat

» Metil Asetat

 

YÜZEY AKTİFLER

» Betain

» Labsa

» Nonylphenol 10EO

» Nonylphenol 8EO

» Nonylphenol 6EO

» Sles N 70

 

DİGER KİMYASALLAR

» Amonyak

» ATMP

» Ftalik Anhidrit

» HEDP

» Hidrojen Peroksit %50

» Klor Parafin 52%

» Naftalen Sülfonat (Powercon 100)

» Polivinil Alkol – 17/88

» Polivinil Alkol – 05/88

» Sorbitol N 70

» Tri Metil Propan (TMP)

 

Kaynak: Linke tıklayınız….

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir